vrste kartica za in-house izradu

Ukoliko imate svoj biznis i koristite plastične kartice u okviru poslovanja, sigurno ste se zapitali da li Vam je potrebno da nabavite štampač za kartice. Štampači za kartice su jako korisni za poslovanje. Donose niz benefita i olakšica, pojednostavljuju proces izrade kartica a samim tim i obavljanje posla. Ipak, i pored mnogih prednosti, ovi uređaji nisu besplatni. Zbog toga se verovatno pitate i pokušavate da izvagate da li je isplativije da imate svoj štampač ili da izdavanje kartica prepustite kompanijama koje se time profesionalno bave. Odgovor na to pitanje nije tako jednostavan a najviše zavisi od potreba Vašeg posla. U nastavku teksta videćemo koje vrste kartica su najbolje za in-house izradu a koje je bolje poručiti.

Kartice za koje Vam je potreban štampač

Uopšteno gledano, sve vrste kartica možete raditi in-house, odnosno putem svog štampača za kartice. Međutim, neke kartice je bolje prepustiti kompanijama koje ih štampaju u velikom broju, pa su samim tim i troškovi izrade povoljniji, a neke je bolje da štampate sami.

Kartice koje je isplativije, kako u vremenu tako i u novcu, da štampate sami su one kartice koje je potrebno personalizovati prilikom svake izrade. Ostale vrste kartica koje štampate u velikom broju, a svaka kartica je ista kao prethodna, nisu idealne za in-house izradu, već je bolje njihovu izradu prepustiti profesionalcima.

U kartice koje se personalizuju prilikom svake izrade prvenstveno spadaju ID kartice, loyalty kartice kao i RFID kartice za kontrolu pristupa.

ID kartice

Ukoliko imate više zaposlenih, velike su šanse da koristite ID kartice. ID kartice su sjajan način da olakšate poslovanje i povećate bezbednost, kako za Vaš biznis tako i za Vaše zaposlene.

Ove kartice se izdaju na ime i uglavnom uz sliku osobe koja će je koristiti. Samim tim, nije verovatno da ćete ih izrađivati u ogromnim količinama, već više po potrebi. Iz tog razloga, znatno je isplativije da ih štampate u okviru svoje kompanije nego da ih poručujete.

Samostalnom izradom ID kartica imate punu kontrolu nad procesom njihove štampe. Ne morate da razmišljate o minimalnim količinama kartica za poručivanje. U slučaju da primite novog zaposlenog, jednostavno unesite njegove podatke i odštampajte mu karticu u svega nekoliko minuta.

Pored toga, važan je i bezbednosni aspekt. Štampači imaju svoje sigurnosne protokole, tako da možete biti sigurni da podaci sa Vaših ID kartica neće doći u pogrešne ruke.

Loyalty kartice

Drugi logičan izbor za in-house izradu kartica su loyalty kartice. Kao i gore navedene ID kartice, loyalty kartice se takođe izdaju na određeno ime, na ime Vašeg novog člana. Velika prednost koju dobijate kada imate štampač pri ruci, je to što možete da izdate loyalty karticu svojoj novoj mušteriji na licu mesta. Ovako otklanjate rizik da se Vaš budući član predomisli dok Vi čekate da njegova kartica bude poručena i da stigne.

Konkurencija na tržištu je ogromna, pa potrošači imaju veliki izbor. Danas se retko ko zadovoljava osrednjom uslugom, pa ukoliko ste ozbiljni po pitanju opstanka na tržištu, važno je da svojim mušterijama pružite najbolju moguću uslugu, a u to spada i brzina, odnosno smanjenje ili potpuno uklanjanje potrebe za čekanjem bilo čega, pa i loyalty kartice.

Pošto ćete najverovatnije imati potrebu za većim brojem loyalty nego ID kartica, možete kartičarskoj kompaniji da prepustite izradu uopštenog dela kartice, odnosno onoga što će na svakoj kartici izgledati isto, a to je logo, kontakt podaci, dizajn, a unos podataka mušterije da ostavite za sebe. Na ovaj način dobijate najbolje od oba sveta, i smanjujete troškove kao i vreme izrade kartica.

RFID kartice

RFID tehnologija štedi vreme, unapređuje procese rada i povećava sigurnost. Svet sve više ide u pravcu beskontaktnog očitavanja kartica, što je upravo ono što RFID tehnologija nudi. RFID kartice možete koristite za kontrolu pristupa i veću bezbednost. Poput ID kartica, ni RFID kartice verovatno nećete poručivati u velikim količinama odjednom, pa je dobro da imate štampač kartica kako biste ih izdavali po potrebi.

Uz in-house izdavanje RFID kartica lako ćete ispratiti promene u sistemu kontrole pristupa, do kojih može doći. Zbog svoje jednostavne upotrebe, sistemi koji se baziraju na RFID tehnologiji zastupljeni su u teretanama, IT kompanijama, bankama itd. Vrlo lako svoje RFID kartice možete da pretvorite u ID kartice i podignete bezbednost svog poslovanja.

Kartice koje nisu idealne za in-house izradu

One kartice koje izrađujete odjednom u velikim količinama, bez personalizacije, odnosno koje su potpuno iste, nisu najbolje rešenje za samostalnu izradu u okviru kompanije. Ovakve kartice je isplativije i jednostavnije da poručite od kartičarske kompanije i uštedite kako vreme tako i novac. Praksa je da što više kartica poručujete za izradu, manje ih plaćate. Kada uzmemo u obzir i naprednije mašine za štampanje koje ove kompanije imaju, dobijate i uštedu vremena i veći kvalitet izrade.

Kartice koje je bolje prepustiti ovim kompanijama su na prvom mestu vizit kartice i gift kartice. One se običnu poručuju u velikom broju, bez posebne potrebe za personalizacijom, pa njihovu izradu možete da prepustite profesionalcima.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *