Kako do bolje optimizacije radnog vremena Vaših zaposlenih?

Modernizacija je imperativ današnjeg poslovanja. Korišćenje savremene opreme, praćenje trendova u oblasti razvoja, novi vidovi marketinga, implementacija softvera za automatizaciju procesa predstavljaju samo neke od važnih segmenata svakog poslovanja koje želi da osigura svoju poziciju na tržištu. Ulaganje u modernizaciju procesa i organizaciju rada direktno utiče na povećanu produktivnost, drastično izraženu efikasnost i prekopotrebnu optimizaciju troškova. Uz sve to svakako je neophodna i tačna evidencija radnog vremena.

evidencija radnog vremena zaposlenih
evidencija radnog vremena u firmi

Efikasno upravljanje vremenom

Postoji jedan moderan sistem koji svaka kompanija mora imati. Odnosi se na uštedu trenutno najvrednijeg resursa današnjice – vremena. Optimizacija vremena je izazov za sve delatnosti, naročito ako se Vaše poslovanje oslanja na rad velikog broja zaposlenih koje je fizički nemoguće ispratiti po pitanju produktivnosti i efikasnosti u toku radnog vremena. SISoft Evidence je Time Control Management program za elektronsku evidenciju radnog vremena zaposlenih. Doprinosi unapređenju kompletnog poslovanja, a pošto spada u naprednu automatizaciju procesa evidentiranja, direktno utiče na bolju kontrolu radnih zaduženja i bolju optimizaciju posla.

 

 • Kontrola pristupa
  Kontrola pristupa
  Implementacijom ovog softvera dobijate veći stepen bezbednosti na radnom mestu svojih zaposlenih.
 • Veća efikasnost
  Veća efikasnost
  Evidencijom radnog vremena dobijate bolju optimizaciju i veću efikasnost radnog angažovanja svojih zaposlenih.
 • Manji troškovi
  Manji troškovi
  Zahvaljujući preciznim izveštajima bićete u mogućnosti da smanjite troškove administracije i obračuna zarada.
 • Dostupni izveštaji
  Dostupni izveštaji
  Vođenje precizne evidencije vam pruža mogućnost generisanja izveštaja za svaki segment evidencije.

Koje su prednosti SISoft Evidence programa za evidenciju radnog vremena?

 • Precizna evidencija radnog vremena 
 • Efikasna kontrola velikog broja zaposlenih
 • Pristup podacima u realnom vremenu
 • Podatke o broju sati radi obračuna zarada
 • Prikaz statusa prisustva u svakom trenutku
 • Bolja optimizacija troškova administracije
 • Kontrola pristupa u cilju veće bezbednosti
 • Povećanje angažovanosti zaposlenih tokom rada
 • Bolja radna disciplina na radnom mestu
 • Smanjenje kašnjenja i nepotrebnih odsustava
 • Eliminacija zloupotreba radnog vremena
 • Dostupni izveštaji dolazaka i odlazaka

120+

kompanija koristi naš sistem za evidenciju radnog vremena

Kome je namenjen SISoft Evidence?

Evidencija radnog vremena SISoft Evidence, namenjen je svima koji žele unapređenje kompletnog poslovanja, bolju produktivnost i veću angažovanost svojih zaposlenih. Sve kompanije koje prepoznaju značaj upravljanja vremenom bi trebalo da implementiraju ovaj program. Pored kontrole vremena, ovaj program Vam omogućava uvid u navike Vaših zaposlenih – koliko često odsustvuju i iz kojih razloga, da li ostaju prekovremeno jer imaju previše posla, koliko traju pauze u toku dana, da li kasnije ili ranije dolaze na posao, itd. Ako je u pitanju veliki broj radnika, jedini način kontrole je automatizacija procesa. Podatke koje dobijete putem softvera možete iskoristiti za bolju optimizaciju troškova i broja zaposlenih.

Ako obračunavate zarade svojih zaposlenih na osnovu radnih sati, to je još jedan dodatni razlog zašto Vam je SISoft Evidence neophodan u okviru Vašeg poslovnog sistema. Potpuno se isključuje ljudski faktor, tako da je upravljanje podacima automatizovano i precizno. Prekovremeni sati, kašnjenja, službena ili privatna odsustva, pauze… sve se evidentira i omugućen je pristup podacima u svakom trenutku.

Upoznajte se sa programom

Šta obuhvata SISoft Evidence?

Ovaj moderan i u potpunosti prilagodljiv program dostupan Vam je po sistemu „ključ u ruke“. Od kreiranja programskih komponenti baš za Vašu organizaciju i personalizovanih ID kartica, pa sve do implementacije sistema na licu mesta. Obezbeđujemo Vam IT podršku, izradu i personalizaciju kartica, kao i čitače Rfid kartica, preko kojih se vrši evidentiranje. Rfid kartice spadaju u najnapredniji oblik ID kartica sa čipom, jer poseduju mikroprocesorski dualni interfejs koji uspostavlja vezu sa čitačem kontaktno ili beskontaktno. Pored toga, naš tim Vam je na raspolaganju za tehničku podršku i sve vrste obuka koje je potrebno izvesti da bi program za evidenciju radnog vremena savršeno funkcionisao.

sis evidencija radnog vremena
 • Računarska aplikacija 
 • Izrada RFID kartica
 • Povezivanje RF čitača
 • Uputstvo za korišćenje
 • Tehnička podrška
 • Obuka za korišćenje

Zahvaljujući SISoft Evidence programu za evidenciju radnog vremena bićete u mogućnosti da:

 • 01
  Vodite aktivnu evidenciju
  Zahvaljujući ovom programu bićete u mogućnosti da vodite evidentiranje u realnom vremenu i kreirate evidencije logovanja.
 • 02
  Izrađujete kriptovane izveštaje
  Ovaj program vam pruža mogućnost da dobijate i izrađujete kriptovane izveštaje radi sprečavanja zloupotrebe podataka o evidentiranju.
 • 03
  Lako upravljate aplikacijom
  Obezbeđen je odvojen operatorski i administratorski panel za upravljanje aplikacijom što dosta olakšava rukovanje.
 • 04
  Lako izrađujete izveštaje
  Imate mogućnost da generišete izveštaje za određenog zaposlenog ili za određeni vremenski period.
 • 05
  Lako upravljate podacima
  Radi što lakšeg upravljanja podacima, imate mogućnost da dodeljujete ID broj korisnicima i da ih direktno snimate u bazu podataka.
 • 06
  Imate uvid u status svakog zaposlenog
  Moći ćete da proveravate da li je zaposleni prisutan, odsutan, na godišnje odmoru, službenom putovanju, na pauzi, da li ima slobodan dan, itd.

Kako doći do SISoft Evidence?

Vrlo lako! Našli ste unikatnog sistem integratora na tržištu. Sprovodimo projekat u celosti, uz zagarantovan kvalitet i poštovanje procedura. Kreiramo za Vas moderan i prilagodljiv sistem evidencije radnog vremena. Izrađujemo potrebnu količinu ID kartica koje su deo verifikacije, sa celokupnom personalizacijom. Obezbeđujemo Vam lake za rukovanje uređaje za očitavanje ID kartica, sa mnogo opcija i operacija. Pored operativne, tehničke i konsultantske podrške, trebalo bi da znate da naša kompanija garantuje sigurnost podataka koje nam dostavljate i za to imamo međunarodni sertifikat kao dokaz.

Ostale usluge

Nudimo vam napredna softverska rešenja koja se zasnivaju na upotrebi pvc kartica – loyalty program, card design program, pin print, kao i program za kriptovanje podataka.

sis kartice crypto softver
CryptoSIS Software
Softversko rešenje zasnovano na kriptografskom algoritmu koji obezbeđuje vrhunsku zaštitu internih, poverljivih podataka.
Read more
sis kartice smartcard management softver
SmartCard System
Smart Card Management System (SCMS) je skup softvera i hardvera projektovan u cilju upravljanja poslovnim procesima u kartičnom poslovanju.
Read more
sis kartice loyalty softver
LoyaltySIS Software
Od kreiranja softverskih komponenti baš za Vaše poslovanje i personalizovanih loyalty kartica za Vaše kupce, pa sve do implementacije sistema na licu mesta.
Read more
99%
zadovoljnih klijenata
60k+
ID kartica
20
godina iskustva
590
integrisanih softvera

SIS

Zainteresovani ste za SISoft Evidence?