Šta pruža oprema za uništavanje?

Kako su već dugo vremena informacije jedno od najvrednijih resursa i sredstava trgovine, tako i njihova zaštita dobija sve više na značaju, posebno u svetu modernih tehnologija, kada su informacije svuda oko nas i dostupne su nam u svega nekoliko klikova. Pored toga što je potrebno zaštiti podatke koji se nalaze na mreži i na računaru, ne smemo zaboraviti da neki podaci ostaju i na papiru ili na plastičnim karticama. Kako ovi podaci ne bi bili zloupotrebljeni, potrebno je njihov nosač ili uništiti ili ga zaštiti. U ovom procesu najviše pomažu šrederi, ili seckalice u slobodnom prevodu, koji služe za uništavanje papira, platnih kartica, diskova, ali i ribona koji se koriste za štampanje, a na koje se često zaboravi, jer nisu tipičan nosilac podatka.

Obavezna zaštita podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, postoji obaveza rukovaoca ličnih podataka da prati definisane načine upravljanja i čuvanja ovih podataka, odnosno zaštite tih podataka od zloupotrebe. Ukoliko izdajete ID kartice, u obavezi ste da stalnom primenom tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera zaštite, obezbedite da se obrađuju samo neophodni podaci za svaku pojedinačnu svrhu obrade, kao i da ti podaci ostanu zaštićeni. Jedan od načina za zaštitu i upravljanje podacima za izradu ID kartica je i nabavka opreme koja služi za uništavanje fizičkih nosioca podataka (papir, mediji, riboni i dr).

Šta su šrederi?

Šrederi su neizostavni deo opreme za izradu kartica, ukoliko želite da osigurate bezbednost podataka koji se na karticama nalaze. Kako na ribon trakama nakon štampe ostaju podaci preneti na karticu, ribone je potrebno uništiti, da bi podaci bili zaštićeni i da ne bi nastupile zloupotrebe. Šrederi su uređaji za uništavanje papira, plastičnih kartica i ribona. Ovi aparati imaju sastavni deo za skupljanje otpada, tako da ne morate da brinete o neredu, već je dovoljno da tu kanticu ispraznite po potrebi, odnosno kada se napuni. Šrederi su lagani i kompaktni, iako deluje da su to neke glomazne mašine.

SIS

Zainteresovani ste za opremu za uništavanje papira i medija?

Oprema za uništavanje papira

Zaštita podataka postaje obaveza kompanija da prate definisane načine upravljanja i čuvanja podataka, odnosno njihove zaštite od zloupotrebe. Obaveza se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, kao i na uništavanje papirnih dokumenata koji sadrže poverljive ili osetljive podatke. Nije potrebno naglašavati da je najbolji vid zaštite fizičko uništavanje dokumenata, jer se u tom slučaju nikako ne mogu zloupotrebiti. Jedan od načina za zaštitu i upravljanje podacima na ištampanim materijalima je i nabavka opreme za uništavanje papira.

Oprema za uništavanje diskova

Karakteristike opreme za uništavanje papira i medija:

 • 01
  Kompatibilni sa printerima
 • 02
  Laki za korišćenje
 • 03
  Kompaktni i lagani
 • 04
  Bezbedan proces uništavanja
 • 05
  Za sve vrste ribona
 • 06
  Sa kontrolom brzine
 • 07
  Jednostavan interfejs
 • 08
  Potpuno uništenje nosioca
 • 09
  Zaštita od zloupotrebe

Smanjen rizik od zloupotreba

Uz šreder papira i medija podižete nivo zaštite svog poslovanja na viši nivo. Ovi uređaji su postali neophodni i neizbežni deo opreme u današnje vreme, kada je protok informacija kroz tehnološki napredak, toliko ubrzan. Pogrešna osoba sa pravim podacima, recimo sa ID kartice vašeg zaposlenog, može naneti nepovratnu štetu vašem poslovanju, kroz pristup poverljivim informacijama ili poslovnim prostorijama. Pored toga, neobezbeđivanjem podataka kojima upravljate kršite i zakon, pa posledice mogu nastupiti i sa pravnog aspekta. Nabavkom šredera papira i medija i njegovom pravilnom i redovnom upotrebom, sve ove rizike i opasnosti možete vrlo jednostavno da izbegnete. Brzo i lako ćete se navići na njegovo korišćenje, a dizajniran je tako da se lako uklapa u svaki poslovni prostor, čak iako radite od kuće.