na koji nacin da unapredite Vas sistem za kontrolu pristupa

Bez obzira da li vaša zgrada uspešno koristi isti sistem kontrole pristupa godinama, razmišljate da unapredite sistem kontrole pristupa ili je pak, došlo do incidenta koji ukazuje na neophodne promene – sada je pravo vreme da ponovo procenite vaš sistem kontrole pristupa i postojeću bezbednosnu proceduru. Održite vaše stanare, zaposlene i imovinu bezbednom tako što ćete imati plan i tehnologiju da obezbedite siguran pristup pravim ljudima u pravim delovima objekata.

Izgradnja sistema za kontrolu pristupa – ili sistema kućne kontrole – razvijena je tako da obezbedi sigurnost ljudi i podataka u prostorijama. Suštinska karakteristika sistema za kontrolu pristupa je osiguravanje da samo ovlašćenim licima bude dozvoljen ulazak u određene oblasti infrastrukturnog objekta. Efikasna instalacija sistema za kontrolu pristupa može omogućiti organizaciji da kontroliše ko pristupa njihovim objektima, osiguravajući tako bezbednost za sve. Kontrolna tačka pristupa integrisana je ili u vrata, parkirna vrata, lift ili u druge fizičke barijere, gde se pristupne tačke mogu elektronski kontrolisati. U praksi kontrolne tačke pristupa najčešće su upravo vrata na ulazu u sam objekat. Za subjekte (stambene ili komercijalne) je najvažnije da svoje korisnike i imovinu čuvaju sigurnim postojanjem efikasnog sistema. Ove mere bezbednosti mogu se ažurirati uzimajući u obzir navedene tačke.

Procenite korisnost vašeg sistema

Prvo i najvažnije, trebalo bi ispitati koja je osnovna svrha vašeg sistema i da li postojeći sistem to efikasno pruža. Značajan faktor koji treba uzeti u obzir je lokacija vaših upravljačkih sistema i da li štiti pojedince i imovinu kojima je ona zaista potrebna. Zapitajte se šta vam konkretno treba od vašeg sistema kontrole pristupa i da li vaš trenutni system ima odgovarajuča podešavanja i dostupne opcije. Ne birajte sistem na osnovu njegovog vizuelnog izgleda i atraktivnosti, već pre svega na osnovu njegovih karakteristika.

Kada birate sistem za kontrolu pristupa, uzmite u obzir:


◦ Oblasti u kojima je sistem kontrole potreban
◦ Vreme koje će se koristiti za pristup
◦ Koliko će ljudi imati odvojene nivoe pristupa
◦ Kako se uklapa u bilo koje druge komponente koje već imate

Pregledajte ko ima pristup

Neki se sistemi suočavaju sa problemom gde broj aktivnih kartica koje upravljaju sistemom premašuje broj zaposlenih ili stanovnika koji ga zaista zahtevaju. Ovakve greške mogu se očekivati u svim organizacijama, mada se to može izbeći postavljanjem funkcija za vremensko ograničenje kartica. Te situacije mogu biti sledeće:


◦ Ako se kartica ne koristi određeni vremenski period u kontrolnoj ustanovi (koji je unapred određen), pristup se isključuje.
◦ Nakon određenog perioda neaktivnosti, kartice se moraju obnoviti.
◦ Povežite karticu sa bazama podataka o ljudskim resursima.

Za još efikasniju kontrolu toga ko ulazi i izlazi iz zgrade i gde preporučuje se čekiranje zaposlenih prilikom ulaska i izlaska iz zgrade, da bi se moglo pratiti da li, kada i gde se nalaze u zgradi. Takođe, ako ne napuste objekat na ispravna vrata, biće im onemogućen pristup sledeći put kada pokušaju da uđu.

Nadogradite tehnologiju

Stručnjaci opominju da je sistem od 125 kiloherca već zastareo i da bi ga trebalo ažurirati. Menadžeri bezbednosti u zgradama bi umesto toga trebalo da započnu instaliranje šifrovane tehnologije. U idealnom slučaju, trebalo bi da unapredite sistem kontrole pristupa kao i da ga ažurirate svakih deset godina, a ne da se tretira kao jednokratna investicija. Poželjno je i da ostanete u toku sa softverom kako biste mogli redovno da ažurirate sistem i proverite da li su dostupne nadogradnje istog na godišnjem nivou.

Periodično testirajte sistem

Funkcionalnost sistema za upravljanje pristupa zgradama treba testirati na mesečnoj ili tromesečnoj bazi. Periodično testiranje će osigurati odgovarajuću funkcionalnost i omogućava menadžerima bezbednosti da unapred planiraju sve potrebne promene.

Pazite na moguće incidente

Uljudno držanje otvorenih vrata kad se to traži uobičajena je praksa, ali može dovesti do potencijalnih rizika. Zaposleni se trebaju edukovati da strogo posmatraju kome otvaraju vrata. Česta pretpostavka je da je zaobilaženje uspostavljenog sistema bezbednosti izazovno, što dovodi do saučesništva i mogućih incidenata – zbog čega bi trebalo primeniti više slojeva sigurnosti da bi se rešilo problem kršenja ovlašćenog pristupa.

Sistemi kontrole pristupa, osim što obezbeđuju sigurnost pojedinaca u prostorijama, podjednako su bitni i za bezbedno čuvanje vrednih podataka. Naime, sistemi kontrole pristupa ključni su za sprečavanje krađe znanja ili kritičnih komponenti, kao i za odstranjivanje potencijalnih pretnji po bezbednost zaposlenih ili stanovnika. Ovo dodatno potvrđuje potrebu za periodičnom procenom efikasnosti vašeg postojećeg sistema kontrole pristupa.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *