sistem za kontrolu pristupa - kako funkcioniše

Pod terminom „sistem za kontrolu pristupa“ se obično podrazumeva specijalno dizajniran sistem koji može da kontroliše, prati i ograniči kretanje ljudi, sredstva ili vozila, u, van i oko određenog objekta. Svaki vlasnik imovine ili lice koje je zaduženo da o njoj vodi računa, vam može potvrditi da je svaki vid sigurnosne pomoći neprocenjiv, a naročito ako se radi o tehničkom sistemu sigurnosti. Sigurnost vaše firme je zadatak koji treba da poverite pouzdanom sistemu, a jedan od takvih sistema je svakako i kontrola pristupa, kao jedan od najboljih vidova tehničke zaštite.

Sistem za kontrolu pristupa radi po jednostavnom principu: fizička barijera sprečava ulazak neovlašćenog osoblja i elektronski odobrava pristup ovlašćenim licima. Te fizičke barijere mogu biti vrata sa uređajem za elektronsko zaključavanje, rampa, kapija parkinga, lift itd. Ovakve fizičke barijere su najčešće elektronski kontrolisane nekom vrstom čitača koji identifikuje ljude na osnovu njihovih legitimacija, a to može biti tastatura, čitač kartica ili biometrijski čitač.

Pristupne kartice, ključni fobovi i tastature

Sa druge strane, postoje pristupne kartice, ključni fobovi i tastature. Većina ljudi je upoznata sa pristupnim karticama koje izgledaju kao standardne identifikacione ili kreditne kartice, ali one rade pre svega kao elektronski ključ. Ovakve plastične kartice sa čipom ili magnetnom trakom sadrže kodirane podatke koji se čitaju provlačenjem kartice i koriste se da pruži pristup zaštićenim oblastima ili sistemima.

Ključni fob ima sličnu funkciju kao i pristupna kartica, ali umesto da bude umetnut, drži se u neposrednoj blizini čitača. Po izgledu, ključni fob je sličan daljinskom upravljaču za automobile i može se koristiti zajedno sa ostalim ključevima. Na kraju, tastatura za kontrolu pristupa koristi numeričke tastere tako da svaka osoba koja zatraži pristup kontrolisanom prostoru mora fizički da unese šifru koja će biti odobrena ili odbijena.

Pošto se sva tri uređaja povezuju sa serverom za kontrolu pristupa, menadžer servera može da izvrši podešavanja u bilo kom trenutku. Na primer, menadžer može da upravlja pristupom na nekoliko različitih lokacija. Na svakoj od njih možete angažovati nekoliko lica koja imaju ključeve, ali i da ograničite  da svaka osoba ima pristup samo određenim oblastima. Sa elektronskim ključem možete prilagoditi svaku karticu, pa tako imate mogućnost i da ograničite kretanje unutar zgrade i pristup onim prostorijama koje čuvaju skupu opremu ili poverljive informacije, licima koja za njih nisu ovlašćena.

Kontrolisanje pristupa u kancelarijskom prostoru

Elektronski sistemi kontrole pristupa su osnovni deo zaštitnih sistema u kancelarijama svake veće kompanije. Obim sistema u ovakvim radnim prostorima može biti proširen da obuhvata vreme i prisustvo, upravljanje posetioca i upravljanje parkinga.

Kao što su i regularni članovi osoblja svakodnevno prisutni u kancelariji, u zavisnosti od prirode biznisa, kancelarija će verovatno da prima posetioce, privremeno osoblje, terensko osoblje, itd. Iako oni nisu tu na regularnoj bazi, oni se mogu lako uklopiti sa radnicima u kancelariji tako da ne možete pratiti njihovo kretanje. Zato je veoma važno pratiti ko se nalazi u kancelariji i osigurati se da neovlašćeno osoblje nema pristup vrednim stvarima i osetljivim informacijama.

Kontrolisanje pristupa u proizvodnim pogonima

Proizvodni pogoni imaju dinamično, promenljivo okruženje sa neprekidnim protokom gotovih proizvoda, materijala i ljudi. To stvara dosta šansi za krađu, a ujedno predstavlja i veliki zdravstveni i sigurnosni rizik koji mora biti kontrolisan u svakom trenutku.

Sistemi kontrole pristupa su dizajnirani da dozvole pristup samo ljudima sa neophodnim autoritetom da bi se osigurala zaštita ljudi i imovine. Takođe, ukoliko su sve oblasti pogona zaštićene kontrolom pristupa, prijava incidenta je lakša zato što se pruža evidencija ko je sve bio u toj oblasti za vreme incidenta. Ovakav sistem može da prati i broj posebnih kategorija osoblja prisutnih u kontrolisanoj oblasti da bi se osigurala neophodna kvota ključnog osoblja kao što su sigurnosni nadzornici.

Softver sistema za kontrolu pristupa

Glavna ideja i prednost celokupnog ovog sistema je da kao menadžer kontrolišete “mozak” sistema za kontrolu pristupa. Ovaj računarski softver služi kao centralna baza podataka za sistem kontrole pristupa koji beleži aktivnost sistema, uključujući signale ili kodove bilo kog kvara. S obzirom da  se svaka kartica može naknadno podešavati, ne morate da brinete ukoliko ste izgubili ključ koji daje pristup vašoj imovini. Ako je pristupna kartica, iz nekog razloga, neispravna, ona se može odmah deaktivirati i zameniti. Određene mogućnosti sistema za kontrolu pristupa takođe se mogu daljinski menjati pomoću pametnog telefona, čime se dobija jedan potpuno novi spektar mogućnosti za kontrolisanje ovog sistema.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *