prednosti rfid tehnologija

RFID tehnologija predstavlja sistem daljinskog slanja i prijema podataka, najčešće pomoću RFID kartica/odašiljača. RFID kartica je dosta mali objekat koji se može zalepiti ili ugraditi u željeni proizvod i uređaj, a sadrži u sebi antenu koja im omogućava prijem i slanje radio-talasa od RFID primopredajnika.  Kada je u blizini odgovarajućeg čitača, RFID čip reaguje javljajući svoj jedinstven kod odnosno broj čineći to beskontaktno, bez baterija. Ovo omogućava svakom proizvodu koji sadrži RFID čip da poseduje serijski broj jedinstven samo za taj proizvod, što će se u praktičnoj primeni RFID tehnologije pokazati više nego krucijalnim. U većini slučajeva, RFID postiže od 99,5% do 100% očitanja u prvom skeniranju, što je zaista impresivan podatak. Takođe, još jedna od prednosti RFID-a je to što je vrlo jednostavan i nezahtevan za održavanje, bez pokretnih delova ili optičkih komponenti.

Kako ID kartice utiču na imidž kompanije?

Premda je RFID tehnologija prisutna u praksi dugi niz godina, svoju prvu veću primenu dobija upravo 80-ih godina prošlog veka kada je primećena njena sposobnost da prati pokretne objekte. Neće proći mnogo pre nego što će se RFID naći u mnogobrojnim aplikacijama gde je potrebna sigurna i jedinstvena identifikacija te dugotrajnost i otpornost poput onih za praćenje, kontrolu pristupa, evidenciju ulazaka i izlazaka i sličnih. Kao prefinjena tehnologija, sa neslućenim i još uvek neistraženim mogućnostima primene, RFID se konstantno razvija i evoluira dok se spektar mogućih upotreba ove tehnologije stalno širi.

Mnogobrojne prednosti RFID tehnologije pomogle su joj da nađe primenu u najrazličitijim industrijama i aplikacijama, pa se tako RFID tehnologija koristi u građevinarstvu, inženjeringu, hemijskoj industriji, logistici, fabričkoj proizvodnji, maloprodaji, transportu, ali i javnom sektoru. Međutim, kada govorimo o benefitima RFID tehnologije, treba imati u vidu da se oni razlikuju upravo u zavisnosti od sektora gde je RFID tehnologija primenjena. U nastavku teksta izdvojili smo one najreprezentativnije.

Niži troškovi i veća produktivnost

Aplikacije na bazi RFID tehnologije mogu veoma brzo procesuirati velike količine informacija, najčešće one o kretanju i lokaciji resursa, komponenti ili zaliha, pri tom snižavajući troškove, obezbeđujući veću pouzdanost i tačnost nego što je to moguće manuelnim metodama, sa više prostora za detalje i smernice od ’klasičnih’ tehnika poput bar koda. Tako nastale baze podataka mogu biti podrška drugoj, primarnoj aktivnosti gde efikasno eliminišu napore potrebne za vođenje klasične evidencije i dokumentacije. Takođe, identifikacija proizvoda korišćenjem RFID tehnologije znatno je brža od skeniranja bar koda ili manuelnog unošenja specifikacija pomenutog proizvoda.

Bolji kvalitet procesuiranja informacija

Kao što je već pomenuto, RFID tehnologija omogućava da prikupljanje i skladištenje informacija i podataka bude tačno, efikasno i pre svega brzo. Elektronske baze podataka koje koriste RFID sprečavaju greške u transkripciji, kao i pojavu tzv. ’izgubljenih artikala’ prilikom prikupljanja informacija kod velike količine artikala odjednom.

Snižava troškove kapitala

RFID tehnologija daje svoj doprinos u snižavanju kapitalnih troškova dajući menadžmentu mogućnost bolje kontrole robe, postojećih zaliha ili dobara. Pomaže prilikom alokacije resursa, praćenja isporuka robe, rada na računaru i drugim prenosnim uređajima.

Bolja sigurnost

Sigurnosni sistemi koji koriste RFID tehnologiju znače i bolju zaštitu i kontrolu pristupa vašim poslovnim prostorijama i objektima. Takođe, RFID ’označava’ svaki primerak vaše robe/proizvoda, sprečavajući potencijalne falsifikate, nepotrebne kopije i sl.

Veći prihodi

Eliminisanjem mogućeg nestanka zaliha zahvaljujući naprednom sistemu praćenja i nuđenjem detaljnijih informacija o samom proizvodu kupcima, organizacije koje koriste RFID tehnologiju u svom poslovanju mogu ponuditi uslugu koja osim što obezbeđuje konkurentsku prednost i diferencijaciju na tržištu takođe utiče povoljno na zadovoljstvo kupaca. Ovi pozitivni trendovi u poslovanju rezultiraće povećanjem ukupnog profita za organizaciju putem bolje prodaje i viših marži.

Ubrzava radne procese

Jedna od najvećih prednosti RFID tehnologije je što se sa lakoćom može integrisati sa već postojećim operativnim tehnologijama (najčešće sa tehnologijama koje kontrolišu proizvodni proces i proces nabavke). Upravo zahvaljujući tome, vremenski okvir između otpremanja nekog proizvoda i same isporuke istog će biti znatno redukovan.

Poboljšana regulatorna usklađenost

Upotreba RFID-a za kontrolisanje vremenskih ciklusa kada su uređaji pregledani ili za ograničavanje njihovog kretanja, može predstavljati deo strategije za rešavanje pitanja zdravlja i bezbednosti na radu, kao i zadovoljenja svih inspekcijskih i regulatornih tela u pogledu ispunjenja postavljenih standarda.

Relevantnije i aktuelnije informacije

RFID tehnologija dozvoljava podacima da se ažuriraju u realnom vremenu prateći kretanja robe i dobara u svakom trenutku – pri tom obezbeđujući menadžmentu detaljnije, relevantnije i aktuelnije informacije za potrebe planiranja i operativnog upravljanja.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *