id kartice za kompanije

Identifikacione kartice, kao što već znamo, predstavljaju dokaz o identitetu vlasnika kartice i kao takve imaju široku primenu u raznim delatnostima i sferama života. Jedna od najzastupljenijih osobina ID kartice je fotografija nosioca, pa se zato često nazivaju i ID kartice sa fotografijom. Za razliku od češće upotrebljavanih papirnih legitimacija, plastične ID kartice su mnogo izdržljivije, elegantnije, i značajno teže za falsifikovanje, pa se velike kompanije odlučuju isključivo za ovaj vid identifikacije zaposlenih.

Zamislimo da ste čvrsto odlučili da vam je potreban sistem ID kartica kako biste unapredili poslovanje i poboljšali bezbednost u firmi, ali sada morate od nekud i početi taj projekat. Kako bismo vam pomogli u ovom ne tako jednostavnom zadatku, napravili smo spisak najvažniji elemenata koje vaša kompanija mora da ima kako bi vaš sistem ID kartica uspešno funckionisao.

Štampač ID kartica

Štampač kartica sa odgovarajućom specifikacijom mora biti na prvom mestu svake liste koja se tiče proizvodnje kvalitetnih ID kartica i uspostavljanja efikasnog identifikacionog sistema. Ukoliko ne možete samostalno da štampate ID kartice, onda zapravo i nemate sistem ID kartica, zar ne?

Softver za ID kartice

Korišćenje softvera koji vam omogućava da dizajnirate, manipulišete, kodirate, a zatim i štampate ID kartice će vaš život učiniti mnogo lakšim nego da sve radite sami. Što je softver bolji i veći, ovaj proces će ići lakše i efikasnije. Na tržištu danas postoje brojni softveri za ID kartice, a najkvalitetniji programi će vam omogućiti da se povezujete na različite baze podataka, kreirate vizuelni identitet svoje ID kartice brzo i jednostavno, da kodirate putem magnetnih traka ili smart čipova, ali i mnoge druge korisne i zanimljive funkcije.

Fotoaparat

Uspešan sistem ID kartica zahteva kvalitetne fotografije ljudi koje će te ID kartice i nositi, odnosno zaposlenih. Ali kako izabrati pravi fotoaparat za ovu namenu? Prvo što se mora uzeti u obzir je kvalitet fotografija, jer različiti štampači kartica zahtevaju različite rezolucije. Zato uvek prvo proverite specifikacije vašeg štampača kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni kvalitet slike.Druga važna stavka pri razmatranju fotoaparata je da li planirate da pravite fotografije na jednoj lokaciji ili fotoaparat mora da bude lako prenosiv? U ovom slučaju, važan savet koji bi trebalo da zapamtite je da ID kartice uvek izgledaju bolje ako je pozadina identična na svim fotografijama, što daje dodatnu notu ozbiljnosti i profesionalnosti.

ID kartice

Svakome od nas je estetski izgled kartice veoma važan, pa je neophodno znati da ID kartica može biti izrađena u punom koloru i to obostrano. Preko same štampe, stavlja se određeni zaštitni sloj, koji može biti sjajan ili mat, a to opet zavisi od vaših potreba i želja. Koju vrstu ID kartice ćete izabrati zavisi delom i od toga koji štampač kartica na početku odaberete. Kao i kod odabira štampača, i ovde ćete, takođe, morati da razmislite da li želite jednostrane ili dvostrane ID kartice, jednobojno ili štampanje u više boja, kakav kvalitet slika vam je potreban, ali i koji nivo sigurnosti želite da uvedete. Nivo sigurnosti koji želite da vaša ID kartica poseduje zavisiće od važnosti identifikacije. Na primer, za studentske identifikacione kartice ili članske kartice koje omogućavaju pristup bibliotekama ili bazenima, dovoljna je samo slika, ime, prezime i datum isteka kartice. Međutim, za zaposlene u velikim korporacijama, bankama ili organizacijama sa visokim nivoom kontrole pristupa, pored ličnih podataka potreban je i bar kod, magnetna traka ili određeni jedinstveni broj koji se mora upotrebiti.

Pribor za čišćenje

Kako biste čuvali svoj štampač ID kartica u optimalnom stanju da vas ne bi izdao u ključnom trenutku, pametno je uvek imati pribor za čišćenje pri ruci. Što znači i da se taj pribor za čišćenje treba koristiti redovno! Ako o ovome pravilno vodite računa, možete biti sigurni da će vaš kvalitet štampe uvek biti konstantan i kvalitetan. U pribor za čišćenje printera obično spadaju: penkala za čišćenje štampača, kartice za čišćenje, maramice, valjci i tkanine za čišćenje, itd.

Odličan dobavljač

Pod terminom „odličan dobavljač“ ovde se podrazumeva dobavljač koji, pored toga što je specijalizovan za ID kartice, ima i iskustva sa implementiranjem ID kartica u poslovni sistem. Kada na to dodate i izvanrednu uslugu, efikasnu saradnju bez zastoja, ali i dobru cenu, ispunili ste sve preduslove za uvođenje profesionalnog sistema ID kartica u vašu firmu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *