evidencija radnog vremena kroz razvijene sisteme

Sistemi za evidenciju radnog vremena postaju sve zastupljeniji na tržištu. Sa napretkom tehnologije, paralelno dolazi i do njihovog razvoja. Evidencija radnog vremena kroz ove sisteme već uveliko preuzima primat u odnosu na zastarele metode evidencije. Mnogo su pouzdaniji i lakši za korišćenje, pa se kompanije sve više opredeljuju da ih uvedu.

Vreme je jedini resurs koji ne može da se obnovi, kupi ili produži. Upravo iz tog razloga, efikasan sistem za praćenje radnih sati postaje sve zastupljeniji u kompanijama širom sveta. U bližoj budućnosti najverovatnije neće biti firme bez njega.

Da li vam je potreban sistem za evidenciju radnog vremena zaposlenih?

Ukoliko se kod vas radnici još uvek upisuju u svesku, vreme je da razmislite o modernizaciji poslovanja. Upisivanje u svesku i portir koji prati dolaske i odlaske već su prevaziđene, nepouzdane i komplikovane metode za praćenje prisustva.

Ono što ćete izbeći digitalizacijom procesa praćenja radnih sati zaposlenih su česte greške koje nastaju pogrešnim upisivanjem vremena dolaska i odlaska zaposlenih. Sistemom za evidenciju radnog vremena se na taj način izbegavaju brojne moguće zloupotrebe od strane zaposlenih na radnom mestu.

Šta dobijate implementacijom jednog ovakvog sistema

Precizni izveštaji koje dobijate vam pomažu u smanjenju troškova administracije kao i troškove prilikom obračuna zarade. Iako morate da izdvojite budžet za jedan ovakav sistem, novac koji ćete uštedeti i benefiti daleko nadmašuju troškove njegove implementacije i vođenja.

Sistemi za evidenciju radnog vremena vam štede novac na više načina. Jedan od vidova uštede je i oslobađanje radnog vremena zaposlenih koji su do sada morali da rade na obračunima zarade. Ovi zaposleni sada svoje vreme mogu da iskoriste produktivnije, a sistem obračuna radnih sati i plata da prepuste softveru.

Ovo nas dovodi i do sledećeg benefita a to je otklanjanje ljudske greške prilikom ovakvih obračuna. Koliko god zaposleni bio dobro obučen i imao veliko iskustvo i dalje je čovek. Činjenica je da ljudi prave greške tamo gde ih mašina ne pravi.

Na kraju moramo pomenuti i potencijalnu “krađu vremena” od strane zaposlenih, koja se svakako dešava, makar bila i u minutima. Recimo da je zaposlenom radno vreme do 17h, međutim on izađe sa posla već u 16:30h. Njega ništa ne sprečava da upiše da je sa posla krenuo u 17h. Na taj način zaposleni je “ukrao” deo vremena koji je trebalo da bude na poslu. Iako ovih pola sata ne zvuči puno, ukoliko se tako nešto ponavlja od strane većeg broja zaposlenih, cifra tada postaje daleko veća i ozbiljnija.

Umreženost sa ostalim softverima

Jedna od značajnih prednosti sistema za evidenciju radnog vremena je i njegova povezanost sa softverom za obračun zarada zaposlenih. Svi podaci o radnim satima zaposlenih se automatski prosleđuju u softver za obračun zarada, pa se otklanjaju greške koje mogu da nastanu prilikom ručnog unošenja ovih podataka od strane zaposlenih. 

Ovo je naročito značajno kada su pitanju obračuni zarade za zaposlene koji ne rade puno radno vreme već rade na sat, odnosno plaćeni su po satu. U toj situaciji sistem za evidenciju radnog vremena koji automatski podatke o radnim satima prosleđuje softveru za obračun zarada zaista dobija na značaju.

Rad na daljinu

Danas, u doba pandemije, dolazi do ekspanzije radnih pozicija koje mogu da se rade od kuće, u okviru iste ili različitih zemalja. U takvoj situaciji ono što je neophodno svakoj firmi koja posluje na ovaj način je efikasna evidencija radnog vremena. Bez jednog takvog sistema, postalo je nemoguće voditi posao. Jedna od najvažnijih osobina uspešnog poslovanja je fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja različitim situacijama. Kako se trenutno nalazimo u jednoj zaista specifičnoj poziciji, koja se pokazala veoma izazovnom za opstanak velikog broja biznisa, važno je prilagoditi se, naučiti neke nove metode vođenja posla i isplivati uspešno iz svega što se dešava na globalnom nivou.

Evidencija radnog vremena i njena budućnost

Tehnologija napreduje iz dana u dan, pa već danas naš život podseća na sci-fi film snimljen samo nekoliko godina unazad. Velikom brzinom razvijaju se i softveri za evidenciju prisustva zaposlenih, pa već u skorijoj budućnosti možemo da očekujemo sve veću integraciju ovih sistema sa veštačkom inteligencijom, koja se razvija velikom brzinom. Ono što ovaj sistem rada softvera donosi, je lakši pristup podacima. Recimo, zaposleni kako bi saznao koliko radnih sati ima i došao do izveštaja neće više morati da odlazi do zaposlenog u službi ljudskih resursa, već će sve potrebne informacije dobijati direktno iz samog sistema.

Pored veće integracije veštačke inteligencije, možemo da očekujemo i ekspanziju softvera za prepoznavanje crta lica, koji će postajati sve zastupljeniji. Budućnost nam u svakom slučaju dolazi velikom brzinom, pa je dobro biti pripremljen na sve novo što nas očekuje. Na vreme prepoznati nove trendove u poslovanju koji vam mogu ubrzati procese vođenja posla, obezbediti veće prihode i olakšati poslovanje je od velike važnosti i svakako nešto što će vas staviti ispred konkurencije.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *