prednosti rfid kartica

Brojne su prednosti RFID kartica. RFID tehnologija predstavlja sistem daljinskog slanja i prijema podataka, najčešće pomoću RFID kartica/odašiljača. RFID kartica se može zalepiti ili ugraditi u željeni proizvod i uređaj, a sadrži u sebi antenu koja joj omogućava prijem i slanje radio-talasa od RFID primopredajnika. Kada je u blizini odgovarajućeg čitača, RFID čip u kartici reaguje javljajući svoj jedinstven kod odnsono broj čineći to beskontaktno, bez baterija.

Mnogobrojne prednosti RFID kartica pomogle su im da nađu primenu u najrazličitijim industrijama i aplikacijama, pa se tako RFID tehnologija koristi u inženjeringu, građevinarstvu, hemijskoj industriji, logistici, fabričkoj proizvodnji, maloprodaji, javnom sektoru, a posebno u raznim vidovima transporta, na šta ćemo se detaljnije osvrnuti u nastavku.

Naime, vremenom se jasno pokazalo da su beskontaktne pametne RFID kartice superiorna tehnologija u odnosu na rasprostranjene kartice koje funkcionišu po principu magnetne trake. Još 2008. godine, Federalna administracija za tranzit SAD, identifikovala je prednosti beskontaktnih sisitema u odnosu na sve druge oblike plaćanja u smislu pouzdanosti, pogodnosti, brzine korišćenja, bezbednosti, upravljanja rizikom od prevare i smanjenju operativnih troškova. Premda i dalje postoji tendencija usvajanja pametnih kartica, ona se pre svega zasniva na pokušaju da se iskoriste nasleđena ulaganja od bilo kakave objektivne analize konkretnih zasluga beskontaktnih sistema. RFID beskontaktne kartice postaće standard, jer jednostavno predstavljaju bolju opciju i za putnike i za prevoznike – posebno kada prevoznici usvoje platne sisteme zasnovane na računima. U nastavku ćemo navesti pet jasnih prednosti RFID beskontaktnih kartica u odnosu na ’magnetske’ u pogledu modernog tržišta tranzita i transporta.

RFID kartice su sigurnije

U poređenju sa magnetnim, pametne RFID kartice nude mnogo više prostora za skladištenje i bezbedno čitanje i unošenje podataka zahvaljujući brojnim algoritmima za šifrovanje i elektronskim ključevima. U tranzitu, postoje brojni primeri prevare sa magnetnim karticama zasnovani na slaboj sigurnosti njihove tehnologije, dok je beskontaktna tehnologija pametnih kartica primenjena u nekim od najvećih tranzetnih agencija na međunarodnom nivou – praktično bez slučajeva prevare zasnovane na tehnologiji. Beskontaktne RFID kartice koje imaju ugrađene mikroprocesore, teško se hakuju, repliciraju ili falsifikuju. Za usporedbu, umnožavanje kartice s magnetnom trakom je jednostavno i jeftino. Dakle, investicija u beskontaktni sistem RFID pametnih kartica je takođe investicija u prevenciju prevare.

Pametne RFID kartice su pouzdanije i smanjuju troškove održavanja

Oni koji su zaokupljeni troškovima prelaska sa magnetnih kartica na beskontaktne treba da razmotre dugoročno – sama ušteda u održavanju prilikom eliminisanja magnetnih kartica će više nego nadoknaditi troškove prelaska na beskontaktne pametne kartice. Na primer, pametne kartice su pouzdanije i izdržljivije sa stopom kvarova od 1 u 25.000 transakcija u poređenju sa 1 u 5.000 za kartice sa magnetnom trakom. Drugo, beskontaktni validatori nemaju mehaničke delove, čime se smanjuju troškovi održavanja za delove i rad. Konačno, RFID kartice su čvrste i vodootporne, zahtijevaju manje zamena od kartica s magnetnom trakom koje se lako oštećuju magnetnim poljima, vlagom ili normalnim trošenjem.

RFID kartice su brže i lakše za korišćenje

Pametne RFID kartice mogu da obavljaju komplikovane transakcije u veoma kratkom vremenskom okviru, automatski dodeljujući troškove za svaku fazu ili način putovanja. U kombinaciji sa mogućnošću dopune putem mreže ili mobilnog, zajednički poboljšavaju iskustvo putnika i pružaju jednostavnost upotrebe. Što se tiče brzine, tipična beskontaktna transakcija RFID karticom traje oko 300 milisekundi – nema potrebe za petljanjem okonovčanika ili torbice, očitavanjem karata ili kretanjem kroz rampu. Poboljšanje iskustva putnika rezultira povećanom operativnom efikasnošću i nižim ukupnim troškovima pružanja usluge.

RFID kartice smanjuju operativne troškove i smanjuju gubitke od utaje vozarina

Kao što je prethodno navedeno, smanjenje troškova održavanja u odnosu na troškove održavanja magnetnih kartica će više nego nadoknaditi troškove uvođenja beskontaktnih RFID kartica. Mada je proizvodnja magnetnih kartica jeftinija, gledano na duži vremenski period beskontaktne pametne kartice su isplativije zbog nižih troškova opreme i dužeg veka trajanja pametne kartice.

RFID kartice kreiraju obogaćuju baze podataka kompanije

Kreiranjem spremišta za podatke sadržane u beskontaktnim RFID karticama i povezivanjem sa drugim bazama podataka i sistemima širom tranzitnog preduzeća, prevoznik/preduzeće kreira snažan motor poslovne inteligencije, posebno prilikom planiranja ruta. Prednosti za preduzeće su i korelacija podataka pametnih kartica sa rešenjima za upravljanje radnom snagom, upravljanjem aktivom preduzeća i za potrebe strateškog planiranja. Ovo je pravac kojim se kreće industrija – povezivanje podataka iz pametnih sistema plaćanja širom preduzeća kako bi se poboljšao svaki aspekt iskustva potrošača i ukupnih operativnih performansi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *