in-house zaštita podataka

Čime god da se vaša kompanija bavi, velike su šanse da su vam potrebne plastične kartice u nekom obliku, bez obzira da li su u pitanju obične vizit karte ili loyalty kartice, gift kartice, ID kartice itd. U zavisnosti od toga u kom obimu vam je potrebna proizvodnja kartica za vaše poslovanje, sigurno ste razmišljali da li je bolje da kartice poručujete ili da celokupan proces izrade kartica preselite u kompaniju. Postoje prednosti i mane i jedne i druge opcije a jedna od glavnih prednosti in-house izrade kartica je svakako ušteda vremena. Takođe, nakon otplate štampača kartica, svaka sledeća kartica koju izdate predstavlja veliku uštedu novca, posebno na duži vremenski period. Ako se odlučite za nabavku opreme za izradu kartica, potrebno je da budete upoznati i sa bezbednosnim rizicima za koje možda niste ni znali da postoje. Zaštita podataka kod in-house izrade kartica je svakako nešto čemu bi trebalo da posvetite pažnju.

Sigurnost prilikom štampanja kartica

Bezbednost i zaštita podataka kod in-house izrade kartica je nešto o čemu bi prvo trebalo da razmislite u slučaju da se odlučite na samostalnu izradu kartica. To je posebno dobilo na važnosti od početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), koji je u našoj zemlji počeo da se primenjuje od avgusta meseca 2019. godine. Ovim zakonom propisana su znatno stroža pravila i kazne vezane za čuvanje ličnih podataka građana, a u lične podatke ulaze i podaci koje stavljate na svoje ID kartice, gift kartice, loyalty kartice itd. Pored toga što politika privatnosti vaše kompanije mora biti usklađena sa ovim zakonom, svi lični podaci koje stavljate na kartice moraju biti bezbedni, a vi morate imati sistem koji će tu bezbednost i osigurati.

Softver za kriptovanje podataka

Kako je prva faza prilikom svake izrade kartice na kojoj se nalaze neki lični podaci svakako pribavljanje ovih podataka i njihovo dostavljanje zaposlenom koji će ih odštampati, prvi korak je da osigurate da razmena informacija u okviru same kompanije bude sigurna. Ovo se naročito odnosi na email prepisku u okviru vaše kompanije, koja vrlo lako može biti ugrožena, ako nemate postavljenu neku vrstu zaštite za deljenje poslovnih informacija. Tako na primer lista zaposlenih za koje je potrebno izraditi ID kartice, a koju putem mejla šaljete kolegi na štampanje, može biti kompromitovana bez ikakve zaštite. Ovaj problem je zapravo lako rešiv putem posebnog softvera, namenjenog za kriptovanje podataka. Implementacijom jednog takvog softvera, osiguravate da jedino osoba kojoj ste uputili mejl, može i da ga otvori i pročita. Nakon toga, sledeći korak je zaštita podataka koji ostaju u samom štampaču za izradu kartica.

Podaci ostaju na traci

Ono što možda niste znali, je da prilikom izrade kartica, podaci koje štampate ostaju na traci u štampaču. Naime, kada traka koja se nalazi unutar štampača i koja služi za štampanje podataka na kartici, završi svoj posao, odnosno kartica bude odštampana, ti podaci ostaju na traci. Traka prelazi na štampanje sledeće kartice, a podaci sa prethodno odštampane kartice ostaju upisani. To znači da na jednoj traci koja recimo može da odštampa 500 kartica, ostane 500 različitih vrsta ličnih podataka koje neko može da zloupotrebi.

Ako samo izvadite traku i bacite je, postoji opasnost da neko jednostavno dođe u posed trake, a samim tim i do svih podataka koji su na njoj ostali. Postoji nekoliko načina da ovu mogućnost izbegnete.

Nekoliko vidova zaštite

Zaštita podataka kod in-house izrade kartica može biti raznovrsna i postoje različite opcije da podatke zaštite, a mi ćemo ovde navesti samo neke od najjednostavnijih, a koje ostvaruju isti cilj – vaši podaci će biti sigurni.

Izaberite štampač koji automatski „skrembluje“ podatke na traci

Tako je, postoje štampači koji potpuno samostalno podatke na kartici čine neupotrebljivim, kroz proces koji se naziva skremblovanje podataka. Na ovaj način, dobijate efekat kao da je neko uzeo olovku i preškrabao ono što je napisano, tako da više ne može da se pročita.

Tehnologija je dosta napredovala, pa iako u manjoj meri, ovih štampača ima na tržištu. Putem njih ste sigurni da nećete ostaviti podatke nezaštićene, jer štampač sam misli o tome. Štampači sa ugrađenom funkcijom skremblovanja podataka jesu malo skuplji od običnih štampača, ali zaista dobijate ono što vam je potrebno. Na vama je da razmislite da li je vašem poslovanju potreban jedan ovakav štampač, ili možete da se poslužite nekom drugom metodom zaštite.

Koristite „piši-briši“ kartice

Ako u okviru svog poslovanja izdajete kartice koje nisu namenjene dugotrajnoj upotrebi, već su vam potrebne na neki određeni vremenski period nakon čega ih bacate, razmislite o nabavci takozvanih piši-briši kartica. Ove kartice vam omogućavaju da istu karticu upotrebite čak i nekoliko stotina puta, tako što podatke koji su bili prethodno na njoj jednostavno zamenite novim podacima. Razlog zbog koga su ove kartice dobre za bezbednost podataka je taj što one ne koriste traku za štampanje uopšte, već se štampanje odvija na sasvim drugi način, a prethodno upisani podaci se u potpunosti menjaju novim podacima i nestaju.

Problem sa ovom vrstom kartica je taj što ne dobijate toliko kvalitetno izrađenu karticu kao kada koristite obične kartice. Pored toga, nisu praktične kada vam je potrebno da odštampate karticu koju će neko koristiti duži vremenski period, skuplje su od standardnih a i potreban vam je štampač koji ima funkciju piši-briši štampe. Ipak, ako izdajete veliki broj kartica za kratkotrajnu upotrebu, onda su ove kartice sjajno rešenje za vas.

Uništite traku

Na kraju, poslednja opcija, koja je možda i najsigurnija i svakako najjednostavnija, je da ,nakon što ste traku istrošili, istu i uništite. Međutim, i ova metoda mora ispoštovati određene procedure i pravila. O svim uništenim podacima potrebno je i da vodite evidenciju, kao i o datumu uništavanja svake trake.

U svakom slučaju, svaki od ova tri načina obezbediće sigurnost podataka koje stavljate na karticu, a na vama je da izaberete onaj koji najviše odgovara vašem poslovanju.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *