id kartice bolja organizacija poslovanja

ID kartice predstavljaju sastavni deo savremenog života i poslovanja zbog sve učestalije potrebe za svakodnevnom identifikacijom. ID kartice omogućavaju logističku ili fizičku kontrolu pristupa u kancelarijama, pametnim zgradama, pratećim objektima, na skupovima, događajima ili na radnim mestima na kojima je identifikacija neophodna za samu prirodu posla. Takođe, one su sastavni deo sistema za evidenciju radnog vremena, kao i za digitalne potpise i sve vrste autorizacija.

U vreme kada se poslovna kultura rapidno menja, ID kartice za zaposlene postaju gotovo nezamenljive. Svaka kompanija daje svojim zaposlenima ID kartice na kojima se nalaze ime i prezime zaposlenog, njegov kod, naziv radnog mesta i odeljenja na kojem radi, zajedno sa logoom firme i adresom, dok se lični podaci zaposlenog i njegovi kontakti nalaze na zadnjoj strani kartice ili su skladišteni na čipu ili magnetnoj pisti. Ovakve ID kartice se najčešće nose sa vrpcom oko vrata, na kaišu ili prednjem džepu sakoa ili košulje prikačeni klipsom. Bez obzira na način nošenja, zaposleni obično moraju nositi svoje ID kartice u svakom trenutku dok traje radno vreme, ali i dok traje njihovo angažovanje u određenoj firmi, što čini ID kartice sastavnim delom savremene poslovne kulture.

Dokaz identiteta i zaposlenja

ID kartica je veoma važan dokument u svakoj firmi, jer, pre svega, predstavlja nepobitan dokaz da određeno lice radi za tu firmu. U slučaju da zaposlenom budu oduzete neke privilegije, zaposleni može iskoristiti ID karticu kao dokaz svog angažovanja u firmi i zahtevati svoja prava. Sa druge strane, i firma može iskoristiti ovu karticu kao dokaz protiv zaposlenog u slučaju bilo kakvog prekršaja ili neadekvatnog obavljanja dužnosti.

Efikasna bezbedonosna mera

ID kartice predstavljaju propusnicu za pristup prostorijama firme i pratećim objektima, što podiže nivo bezbednosti za sve zaposlene, ali i za imovinu firme. Uz pomoć ID kartica koje imaju fotografiju zaposlenog, obezbeđenje može identifikovati zaposlenog i pustiti ga da uđe u zgradu kompanije. Kada su povezane sa sistemom za evidenciju radnog vremena, pristup se jednostavnim očitavanjem ID kartice beleži i izveštaji o prijavljivanju, odjavljivanju ili vremenu zadržavanja, vrlo lako i brzo mogu biti dostupni i na raspolaganju.

Ovo je jednostavan mehanizam koji, u većim firmama i korporacijama, pomaže da se zaposleni odvoje od gostiju koji ulaze u firmu na kratko. Uobičajeno je da se gostima daje posebna kartica za goste, dok je ID kartica nešto drugačija i sadrži kod zaposlenog na njoj. Ovo može biti izuzetno korisno u slučajevima kao što je krađa ili neovlašćen ulaz u službene prostorije, čime se prestupnik može odmah identifikovati pomoću kartice.

ID kartice za zaposlene obezbeđuju ograničen pristup

Određena odeljenja u kompaniji imaju ograničen pristup i ne mogu im pristupiti svi zaposleni u kompaniji. U ovom slučaju su, takođe, ID kartice od velikog značaja, jer mogu nositi poseban kod koji se očitava kako bi dozvolio pristup takvim prostorijama. Način personalizacije ID kartica je prilagodljiv, tako da se i tako može dodatno kontrolisati pristup. Na primer, neke kartice mogu imati interfejs sa podacima koje mogu očitati samo posebni čitači.

Omogućavaju praćenje kretanja zaposlenih

Zaposleni na nekim odeljenjima kao što su trgovina ili marketing se često kreću, i konstantno ulaze i izlaze iz kancelarije. Da bi se imao uvid u njihovo prisustvo i aktivnosti na radnom mestu, ili trajanje odsustva tokom radnog vremena, ID kartice su se pokazale kao više nego korisne. Svaki zaposleni postaje odgovorniji za svoje postupke u firmi kada mu se dodeli ID kartica, a samim tim se i radna disciplina diže na znatno veći nivo. Vreme ulaska i izlaska sa posla, trajanje pauza, kratkih odsustava i mnoge druge stvari se sve beleže na čitaču koji se nalazi na ID kartici.

Bolji odnos sa kolegama i klijentima

ID kartica zaposlenog daje prepoznatljivost lica svakom imenu. Ovo je posebno važno u građenju boljih interpersonalnih odnosa i prijateljstava unutar velike firme gde se ljudi uglavnom ne poznaju po imenu. Ova prednost ID kartica je naročito vidljiva tokom poslovnih sastanaka ili „tim bilding“ događaja. Sa druge strane, ID kartice pomažu zaposlenima da ostvare bolju i prisniju interakciju sa klijentima, jer se klijent uz pomoć ID kartice može prisetiti ili zapamtiti zaposlenog, što olakšava buduću poslovnu saradnju.

ID kartica kao simbol pripadnosti i poslovne kulture

Svaki dobar i motivisan radnik će koristiti svoju ID karticu i kao znak ponosa što pripada određenoj kompaniji, i taj simbol pripadanja velikom sistemu će dodatno uticati na motivaciju za uspeh i rad. ID kartice su odličan pokazatelj da kompanija želi da podstakne lojalnost svojih zaposlenih. Isto tako, ID kartice podstiču disciplinu u kolektivu, jer zaposleni osećaju da su deo bolje organizovanog sistema. Samom činjenicom da je firma zaposlenom dala ID karticu ona pokazuje želju za većim nivoom efikasnosti i ističe koliko je organizovanost sistema rada bitna.

Upravljanje pristupom organizacionim resursima putem ID kartica uključuje nekoliko sistema. Ti sistemi definišu ID karticu, odnosno, dodeljuju joj digitalni identitet i sertifikat, te upravljaju njenim upotrebnim rokom. ID kartica postaje potpuno funkcionalna tek kada se poveže sa sistemom kontrole pristupa, nadzornim sistemom kamera, sistemom za evidenciju radnog vremena ili sistemom za upravljanje ljudskim resursima. Dizajn ID kartica, kao i načini za personalizaciju su u potpunosti prilagodljivi i to čini ID kartice ultimativnim načinom za unapređenje sistema poslovanja, kojom god delatnošću da se bavite.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *