Sistemi za evidenciju prisustva radnika na poslu nisu nikakvo novo rešenje savremenog doba. Ranije su se mogli videti portiri sa sveskom u koju unose imena, a negde i mašine sa bušenim karticama, velikom polugom i još većim satom. Te kartice su, sa zapisom vremena ulaska i izlaska, služile da bi se na kraju dobio spisak prisutnosti radnika na poslu.


Međutim, ove metode za kontrolisanje zaposlenih i evidenciju radnog vremena su značajno napredovale u odnosu na vreme kada je šef stajao iza leđa zaposlenog i pomno pratio njegove poteze. Sada je tu metodu zamenio tzv. inteligentan softver koji predstavlja automatizovani način supervizije i evidencije radnog vremena, kojim se analizira ponašanje i učinak zaposlenih tokom formalnog radnog vremena. Postoje brojni razlozi zašto poslodavci i supervizori žele da imaju uvid u to šta i koliko zaposleni rade tokom radnog vremena, a neke od najvažnijih ćemo predstaviti u ovom tekstu.

1. Praćenje prisustva

Vreme prijavljivanja i odjavljivanja je vrlo važan podatak kojim se pomoću programa za evidenciju radnog vremena prati i meri fizičko prisustvo zaposlenog na radnom mestu. U velikim kompanijama, u kojima postoji više stotina zaposlenih, ovaj parametar se može meriti samo pomoću ovakvog softvera, jer se dešava da se šefovi i zaposleni ne viđaju i po nekoliko dana i da je fizički nemoguće iskontrolisati toliko veliki broj zaposlenih.

2. Rešenje za fleksibilan radni raspored

Kreativne pozicije u firmama zahtevaju fleksibilan pristup pri čemu je relevantan samo broj odrađenih radnih sati. Globalni trendovi utiču na sve veću pojavu situacija u kojem predstavnici iz potpuno različitih delova sveta rade u istom timu, tako da je bez evidencije gotovo nemoguće pratiti radne sate, odnosno odrediti njihov radni učinak, a samim tim i preciznu isplatu.

3. Kontrola na daljinu

Vlasnici kompanija, odnosno poslodavci, su uglavnom vrlo zauzeti ljudi. Ipak, velika većina njih želi da konstantno ima uvid u stanje u svojoj firmi. Praćenje situacije u firmi i nadgledanje zaposlenih je ovim programom za evidenciju radnog vremena značajno olakšano, čak i ako se nalazite na službenom putu ili letovanju.

4. Smanjuje bespotrebno rasipanje novca

Izračunavanje platnih iznosa na osnovu produktivnih radnih sati je novi trend koji se javlja u velikim korporacijama. Šefovi više ne žele da budu prevareni od strane lukavih radnika koji traže od svojih kolega da se uloguju umesto njih, i zato se samo aktivno radno vreme zaposlenih, koje se meri u ovom programu, uključuje u odrađene sate.

5. Utiče na produktivnost zaposlenih

Svest osoblja o tome da njihovi nadređeni, preko programa za evidenciju radnog vremena, dobijaju precizne izveštaje o njihovom prisustvu, odnosno odsustvu na poslu, znatno utiče na njihovu produktivnost, jer niko ne želi da bude primećen u neradu ili opomenut od strane šefa. Tako da se uz program za evidenciju radnog vremena zaposleni bolje organizuju i nivo radne discipline se podiže vrlo brzo.

6. Idealan za prekovremene radne sate

Ako uzmemo u obzir da određena kompanija plaća zaposlenima prekovremene sate, ti podaci, takođe, treba da budu precizni. Potreba da se radi prekovremeno nije prouzrokovana samo povećanim radnim zadacima, već i nekim skrivenim razlozima koji mogu biti: kašnjenje ili nedolazak na posao, neproduktivnost tokom radnog vremena, nepotrebno korićenje interneta itd.

7. Dostupni izveštaji u svakom trenutku

Različite vrste izveštaja su raspoložive poslodavcu u ovom programu za evidenciju radnog vremena. Statistike prijava i odjava, izuzeci kao što su povreda radnog vremena, pregledi transakcija, usaglašavanje prijava i radnog vremena u odnosu na zadate vremenske okvire, neobično mnogo pomažu u raspoređivanju osoblja, planiranju godišnjih odmora i dobijanju neophodnih informacija o sistemu i uređajima.


Program za evidenciju radnog vremena je moderan sistem koji svaka kompanija mora imati. Implementacijom ovog programa štedite najvredniji resurs – vreme. Kad se vreme optimalno, racionalno i produktivno utroši, onda su svi drugi troškovi manji, a rezultati daleko kvalitetniji i profitabilniji. Dobra organizacija vremena je izazov za sve delatnosti, a naročito za one kompanije koje imaju veliki broj zaposlenih koje je fizički nemoguće ispratiti po pitanju produktivnosti i efikasnosti u toku radnog vremena.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *