Iako ne postoji jedna zvanična definicija loyalty programa, loyalty program se može široko definisati kao rezultat udruženih napora marketinga kompanije koja putem ciljano kreiranih programa nudi lojalnim kupcima najrazličitije beneficije i povlastice, čime se na duge staze ujedno uvećava i profitabilnost date kompanije. Primena loyalty programa u praksi je, pak, mnogo kompleksnija tematika. U zavisnosti od vrste proizvoda ili usluga koje određena kompanija nudi, ona može manifestovati svoj loyalty program na više načina – pa tako korisnici loyalty programa pomenute beneficije mogu ostvariti u formi popusta na određene proizvode ili usluge – bilo da se to odnosi na proizvode matične kompanije ili kompanije partnera, besplatnog testitiranja novih proizvoda, raznovrsnih promocija i sl.


Ova vrsta eksternog marketinga je u sve većoj ekspanziji poslednjih godina, a svoju popularnost duguje brojnim benefitima koje donosi svim zainteresovanim stranama. Pri tome se misli ne samo na očigledne koristi koje ima za kupce, već i na koristi koje ima za kompaniju – konkretno u vidu povećanja tržišnog učešća iste (posebno ako se zna da lojalni kupci troše znatno više od regularnih, a trošak privlačenja novih kupaca može biti i do pet puta veći od troška zadržavanja istih).


Pre nego što pokrenete ovu vrstu programa u vašoj kompaniji krucijalno je imati u vidu izdatke i resurse potrebne za njegovo uspešno instaliranje – premda je dostupnost i rasprostranjenost najnovijih tehnologija znatno smanjila troškove integracije istog. U zavisnosti od distribucije odnosno biranog sredstva komunikacije sa svojim kupcima, kompanija može uvesti programe lojalnosti putem aplikacija, loyalty kartica ili e-maila – budući da popularnost loyalty kartica daleko prevazilazi ostale platforme, glavni akcenat u nastavku teksta će biti upravo na njima kao sredstvu komunikacije sa kupcima.

1. Kreirajte sopstvene loyalty kartice

Kao što je već spomenuto, loyalty kartice ostaju najpopularniji način komunikacije i interakcije ove vrste marketing programa sa kupcima, pa su shodno tome tema prvog koraka u uspostavljanju uspešnog loyalty programa za vašu kompaniju. Poželjno je da posedujete sopstveni štampač kartica, s obzirom da postoji veliki izbor istih u prodaji, priuštiti ih je relativno lako i višestruko isplativo. Svaki, pa i najjednostavniji štampači kartica, nude vam raznovrsne šablone izrade kartice – vaše je samo da izaberete neki prema ličnim preferencijama, eventualno modifikujete isti po želji I naravno, izaberete informacije koje ćete ugraditi u loyalty karticu. Kada ste zadovoljni dizajnom i interfejsom, možete ih štampati u željenoj količini.

2. Usvojite marketing strategiju

Možda i odlučujući korak u procesu integrisanja loyalty programa jeste definisanje i usvajanje odgovarajuće marketing strategije. Naime, od presudne je važnosti da posedujete jasnu ideju zašto želite da integrišete loyalty program u vašukompaniju; koje tačno koristi će on doneti vašim kupcima, a koje vama. Dobra marketing strategija ima jasno definisane ciljeve i samo takva će uspešno održavati vaš brend „živim“ na tržištu i atraktivnim za kupce.

3. Istaknite prednosti vašeg loyalty programa

Vreme kada su se prve loyalty kartice pojavile na tržištui i zazvale pravi bum na istom je davna prošlost. Ukoliko želite da vaš loyalty program zaživi na današnjem tržištu, morate imati u vidu da se borite sa intenzivnom konkurencijom. Pitanja „po čemu se moj loyalty program razlikuje od ostalih na tržištu? Kakve nove ili posebne koristi za kupce on poseduje?“ su ključna u ovoj fazi procesa. Kada utvrdite precizne odgovore na ova pitanja podjednako je važno i da ih ispravno prenesete kupcima kako bi mogli sagledati sve prednosti vašeg loyalty programa u odnosuna druge i odlučili se baš za vaš. Pravilno usmerena i svrsishodna komunikacija kako sa sadašnjim tako i sa potencijalnim kupcima je ključ uspeha.

4. Redovno testirajte uspešnost loyalty programa/marketing strategije

Da biste proverili sa kolikim procentom uspešnosti funkcioniše vaš loyalty program, neophodno je da izvršite odgovarajuća testiranja tokom različitih faza njegove integracije. Ustanovite određeni vremenski period kada ćete odvojiti vreme za evaluaciju postignutog i utvrditi u kojoj meri su ispunjeni prethodno zacrtani ciljevi marketing strategije. Ukoliko ste zadovoljni rezultatima, možete postaviti nove, ambicioznije ciljeve, ili pak, u slučaju određenih odstupanja i loših performansi izvršiti korekcije tamo gde je potrebno. Ukoliko je uzrok problema loših performansi ozbiljnije prirode, potencijalno redefinisanje marketing strategije može doći u obzir.

5. „Pratite“ vaše kupce

Poslednji, ali ništa manje bitan korak u uspešnom osmišljavanju i integraciji loyalty programa jeste sistematično i marljivo vođenje istorije kupovine vaših mušterija. Dobro poznavanje vaših kupaca, njihovih preferencija, kao i menjanje njihovih preferencija u toku vremena može biti nezamenjiv resurs u predviđanju budućih trendova na tržištu. Svaka uspešna marketing strategija potkovana je proverenim informacijama o željama i očekivanjima vaših kupaca kako bi uspešno mogla odgovoriti i zadovoljiti iste. Ovo vrlo lako možete postići osposobljavanjem vaših loyalty kartica da beleže i memorišu svaku izvršenu kupovinu – instaliranje ove dodatne opcije će učiniti velike stvari za vaše poslovanje i uspešno kreiranje svih budućih loyalty programa ili strategija.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *