Vizit kartice kroz vreme

Vizit kartice su postale opšte poznate i prihvaćene u poslovnom svetu. Svi smo već dobro upoznati sa svim benefitima i pogodnostima koje nam one donose. Može se čak reći da su neophodne u poslovnoj utakmici, kao i da više ne možemo da zamislimo nijednog ozbiljnog biznismena bez vizit kartice. Ali da li ste se ikada zapitali kako su nastale? Odakle potiču, šta im je bila prvobitna namena? Ili možda kakva im je budućnost, kao i gde se nalazimo trenutno na njihovom razvojnom putu? Pokušaćemo ukratko da odgovorimo na ova pitanja i bliže se upoznamo sa karticama koje svi toliko dobro poznajemo, koristimo i volimo.

Istorija vizit kartica

Prvi preci modernih vizit kartica datiraju još iz Kine XV – og veka. Ove kartice su se zvale “Meishi”. Meishi kartice su služile kao sredstva za samopromociju i izgradnju društvenih i poslovnih poznanstava i partnerstva.

Meishi je bio jako zastupljen u aristokratskim krugovima stare Kine. Kada bi jedan aristokrata dolazio u posetu drugom, pre najavljenog dolaska bi obavezno poslao svoj Meishi. Na osnovu ove kartice, drugi aristokrata bi odlučio da li će ga primiti ili neće. Toliko je veliki značaj imao Meishi već tada, na samom početku. Zbog takvog vida upotrebe, ove kartice su se zvale još i “visiting cards”, što bi mogli da prevedemo kao “posetnice”.

Dok je Meishi postajao sve popularniji širom Kine, u Nemačkoj se uveliko radilo na razvoju mašine koja će uskoro postati prva štamparska presa. Nakon izuma mašine za štampanje, otpočelo se sa štampanjem knjiga, novina, magazina i naravno vizit kartica.

Kako se počelo sa štampanjem ovih prvih vizit kartica, one su počele da dobijaju na popularnosti i u Evropi. Zvale su se Visite Biletes. Visite Biletes su korišćene u Evropi vrlo slično kao što su Meishi korišćene u Kini. 1854. godine, ove prvobitne vizit kartice postale su Carte de Visite, koje su se razlikovale po tome što su na sebi imale slike.

U isto vreme, sve veću popularnost dobijale su i takozvane “trade cards”. Kao što i samo ime navodi, one su se koristile kao oblik mini reklame, i koristile su se za promociju nekog poslovanja ili određenog proizvoda.

Kroz ove dve vrste kartica, visiting i trade, razvijen je koncept vizit kartica kakve poznajemo danas. Kada se osvrnemo i pogledamo u proces nastanka modernih vizit kartica, vidimo da se njihova prvobitna uloga i nije toliko promenila. Vizit kartice su oduvek služile tome da nekoga privuku ka Vašem poslovanju, bez obzira da li Vam je namera da im nešto prodate ili da sa njima sklopite poslovnu saradnju.

Vizit kartice danas

Vizit kartice su prešle dug razvojni put, kao što smo videli, da bi postale ono što su danas. A danas, vizit kartice su najzastupljenije sredstvo poslovanja, kojim se sklapaju poslovni kontakti i prodaju dobra i usluge. Podatak da se svakog dana odštampa skoro 27 miliona vizit kartica će nam pomoći da shvatimo njihovu zastupljenost u današnjem poslovnom svetu.

Ipak, iako im je namena ostala veoma slična kao i na samom početku, tehnologija je napredovala. Danas, vizit kartice ne štampamo samo na papiru, već i na raznim drugim materijalima. Najzastupljenije su svakako PVC kartice, štampane na plastici. Ova promena u materijalu izrade je značajno doprinela njihovoj izdržljivosti i dugotrajnosti.

Uz to, primetan je napredak u dizajnu, oblicima i dimenzijama. Kartice zaista mogu na pravi način da istaknu Vaše poslovanje, da budu kreativne, da se ističu na tržištu i budu vidno prepoznatljive. Mogućnost izrade u različitim oblicima i dimenzijama dodatno pojačava originalnost i mogućnost brendiranja.

Svedoci smo velikih tehnoloških pomaka, koji nisu izostali ni u svetu vizit kartica. Danas možete imati i digitalne kartice, koje imaju isti zadatak i svrhu kao i tradicionalne kartice. Ipak, ovaj vidi razmene kartica još uvek nije u potpunosti zaživeo, posebno uzimajući u obzir veliki broj poruka i mejlova koje dobijamo na dnevnom nivou, pa se ovakav vid razmene kontakt podataka može lako zagubiti u nečijem inboxu. Ipak, to će se verovatno promeniti u bliskoj budućnosti.

Budućnost vizit kartica

Kao što vidimo, vizit kartice su se tokom godina i vekova dosta menjale. Od prvobitne Meishi kartice pa do modernih vizit kartica kakve danas koristimo, prošle su dugačak put. Ipak, mislim da nismo videli njihovu finalnu verziju. Digitalne kartice koje se danas pojavljuju i ulaze u poslovni svet, vrlo lako bi mogle da budu budućnost razmene podataka i promocije proizvoda i usluga.

Beskontaktne vizit kartice su takođe jedan noviji trend koji postaje sve zastupljeniji. Ove kartice u sebi sadrže NFC čip. On kartici omogućava da prislanjanjem na mobilni telefon prenese kako kontakt podatke, tako i linkove ka sajtu ili društvenim mrežama u memoriju telefona potencijalnog klijenta ili poslovnog saradnika.

Svakako će biti zanimljivo pratiti dalji razvoj vizit kartica i videti u šta će se vremenom pretvoriti. Ono što je sigurno je da tradicionalne vizit kartice, još uvek imaju veliku ulogu u poslovnom svetu, a sigurno će imati i u budućnosti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *